SMARTPHONES SZENIO

Szenio
 Szenio Syreni 40DC

Syreni 40DC

 • Sistema operativo Android 4.2.2
  Tamaño 4.0 pulgadas
 Szenio Syreni 40DCII

Syreni 40DCII

 • Sistema operativo Android 4.2.2
  Tamaño 4.0 pulgadas
 Szenio Syreni 45DC

Syreni 45DC

 • Sistema operativo Android 4.2
  Tamaño 4.5 pulgadas
 Szenio Syreni 45QCB

Syreni 45QCB

 • Sistema operativo Android 4.4
  Tamaño 4.5 pulgadas
 Szenio Syreni 500

Syreni 500

 • Sistema operativo Android 4.2
  Tamaño 5.0 pulgadas
 Szenio Syreni 550

Syreni 550

 Szenio Syreni 61QHD II

Syreni 61QHD II

 • Sistema operativo Android 4.2.2
  Tamaño 6.0 pulgadas
 Szenio Syreni 62FHD

Syreni 62FHD

 • Sistema operativo Android 4.2.2
  Tamaño 6.0 pulgadas
 Szenio Syreni IPS 500

Syreni IPS 500

 • Sistema operativo Android 4.2
  Tamaño 5.0 pulgadas
 Szenio Syreni IPS 50DCII

Syreni IPS 50DCII

 • Sistema operativo Android 4.2.2
  Tamaño 5.0 pulgadas

ÚLTIMOS ARTÍCULOS SOBRE Szenio